Schowek Twój schowek jest pusty
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI ARGO-TECHNiniejsza polityka prywatności opisuje w jaki sposób Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi, która jest administratorem strony www.argotech .pl gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników stron www.argotech.pl.

Polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy zostaną dokonane zmiany, będziemy publikować je na tej stronie.
 

Ochrona prywatności
 

1. Argotech.pl gwarantuje Użytkownikom Portalu argotech.pl i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2. Argotech.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. Argotech.pl umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.

4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

a. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

b. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu argotech.pl i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

 

Ochrona danych osobowych


 

1. Gdzie można znaleźć najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?
 

Poza regulaminami usług, informacje dotyczące nas jako Administratora, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inne wymagane prawem publikujemy na stronie www.argotech.pl w zakładce RODO
 

2. Jakie dane przetwarzamy w związku z udostępnieniem www.argotech.pl ?
 

To tzw. dane internetowe które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez argotech.pl, , atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.
 

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?
 

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii
 

4. Czy udostępniamy Twoje dane?
 

Argotech.pl przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich użytkowników. Udaje się to dzięki działaniom organizacyjnym, technicznym oraz unikalnemu know how.

Nie udostępniamy żadnych danych podmiotom trzecim


Wyjątek stanowi - w przypadku zaistnienia takiej potrzeby i sytuacji, przekazanie danych Kancelarii prawnej obsługującej naszą firmę.
W takim przypadkach wymagamy od Kancelarii zachowania poufności oraz bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.
 

5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:
 

zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów portalu internetowego;
wyrażona zgoda: np. na zapis i odczyt plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki cookies (wskazanej poniżej)
Realizacja prawnie uzasadnionego interesu Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi, Dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.
 

6. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:

a. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,

b. prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;
 • sprzeciwu
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

c. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

d. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

e. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi, nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

f. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

g. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać;

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.  Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji wysyłając e-mail na iod@argotech.pl. Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając na adres: Inspektor Ochrony Danych Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi 37-400 Nisko ul.Tysiąclecia 51
 

8.  W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 

9.  Argotech.pl w terminie 30 dni od otrzymania dyspozycji - udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 

10.  Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi,  może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

Polityka Cookies


Polityka Cookies dla strony internetowej www.argotech.pl

 

Niniejszy dokument określa zasady wykorzystania informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej www.argotech.pl, której administratorem jest Argo-Tech Technika Instalacyjna Sanitarna i Grzewcza Sprzedaż-Usługi, 37-400 Nisko ul. Tysiąclecia 51 NIP: PL8641357148 REGON:180136458 Numer wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko: 3247 zwaną dalej argotech.pl.
 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, w tym z zaprezentowanymi niżej rozwiązaniami służącymi do zarządzania swoimi informacjami oraz do określenia preferencji użytkownika w powyższym zakresie.
 

Argotech.pl gwarantuje użytkownikom korzystającym ze strony internetowej i aplikacji prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Argotech.pl informuje, że używa na swoich stronach internetowych i aplikacjach technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii do zapisywania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej argotech.pl.
 

"Cookies" - co to jest?
 

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Wszyscy stosują pliki cookies - dlaczego? To proste - dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika - jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Z technologii cookies nie korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Cookies nie ma żadnego wpływu na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt. I jeszcze jedna ważna rzecz - pliki cookies Argotech.pl może odczytać wyłącznie argotech.pl.
 

Jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują nasze strony internetowe i aplikacje do potrzeb użytkownika?


Informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Przykładowo analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy zasięgu naszych usług oraz zachowania użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji co z kolei pozwala nam ciągle ulepszać nasze usługi internetowe.
 

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika.
 

Na naszej stronie i w aplikacjach korzystamy także z następcy technologii cookies, czyli Local Storage (LS). Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do cookies. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe, ale pozbawiona kilku wad swojej poprzedniczki. Przede wszystkim jest bezpieczniejsza, gdyż dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. Po drugie, duże ilości danych mogą być przechowywane, bez wpływu na wydajność witryny, gdyż nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. W przeciwieństwie do technologii cookies limit miejsca jest znacznie większy (co najmniej 5 MB), gdy w cookie można zapisać jedynie 4 KB. Daje to zdecydowanie większą swobodę i możliwości dostosowania witryny do oczekiwań użytkowników.
 

Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności.
 

Cele, do jakich wykorzystujemy technologię LS, są analogiczne jak w przypadku cookies, ale dzięki mniejszym ograniczeniom, możemy to robić znacznie lepiej, szybciej i bardziej efektywnie.
 

Dlaczego i jak stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie?
 

Argotech.pl wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach:

 • Uwierzytelnianie -do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
 • Bezpieczeństwo -wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.
 • Preferencje, funkcje i usługi -uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.
 • Dostosowywanie zawartości serwisów i aplikacji -rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić zawartość stron internetowych lub aplikacji dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Wydajność, analiza oraz badania - pozyskania wiedzy badania jak dobrze działają nasze strony internetowe zrozumienie, i ciągłą poprawę produktów, funkcji oraz usług. Powyższe zachodzi między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony argotech.pl z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu.
 • Reklama -marketingowych służących pokazaniu użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach argotech.pl, jak i poza nimi. Możemy także wykorzystać pliki cookies, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach lub aplikacjach argotech.pl, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy. Reklama wyświetlana przez argotech.pl może być dopasowywana do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych.
 •  

Średni okres przechowywania tych informacji przez nas w wyżej wskazanych celach wynosi do 60 dni od ich zebrania. Niektóre informacje , np. o preferencjach w danej usłudze czy dane autoryzacyjne, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści plików cookies przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.
 

Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez pozostałe podmioty
 

Argotech.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronie internetowej

 • Wtyczki serwisów społecznościowych:


- Facebook - na stronie internetowej argotech.pl znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies


- Youtube - na stronach internetowych argotech.pl mogą być osadzane (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


- Twitter - na stronach internetowych argotech.pl mogą znajdować się przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się https://twitter.com/privacy
 

 • Reklama i cele marketingowe partnerów argotech.pl - nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, jakie były tego rezultaty, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi partnerzy mogą także, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych (również poza usługami argotech.pl) lub aplikacji. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach internetowych lub aplikacjach argotech.pl lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty wymagane przez reklamodawców. Uwaga: Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik odwiedzał stronę internetową z ich witryny.


Technologia Web Push
 

Dodatkowo, w celu informowania naszych użytkowników o ważnych wydarzeniach i nowych elementach w naszych usługach (np. powiadomienia o nowej poczcie) argotech.pl może wykorzystywać technologię WebPush.
 

WebPush to technologia, która daje możliwość jednostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, obsługiwana jest poprzez przeglądarkę internetową z której korzystasz. Aby otrzymywać powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Po zaakceptowaniu otrzymywania powiadomień, przeglądarka nada Ci unikalny anonimowy identyfikator, na który (za pośrednictwem autoryzowanych dostawców takich jak Google, czy Mozilla) będą przesyłane wiadomości.
 

Jeśli nie zapiszesz się samodzielnie na powiadomienia, nie będziesz ich po prostu otrzymywać.
 

Aby zrezygnować z subskrypcji wystarczy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej.

 

Określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii
 

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach prywatności.
 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie ze stron internetowych argotech.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z tych stron.
 

Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:
 

Dla systemu Android:

 1. Wejść w Ustawienia
 2. Przejść do Aplikacji
 3. Wyszukać daną aplikację
 4. Wybrać Pamięć
 5. Wybrać opcję "Wyczyść dane"

Dla systemu iOS:
 

System iOS nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Wchodząc w Ustawienia, następnie w Ogólne i w Pamięć. Tam należy wyszukać daną aplikację, wejść w jej ustawienia i zaznaczając opcję "Usuń aplikację".
 2. Przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji do momentu pojawienia się "X" w lewym górnym rogu aplikacji. Klikając w "X" usuwa się aplikację wraz z danymi.


Instrukcja zarządzania plikami cookies


Platforma desktop
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

Flash cookies


Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na stronach www.Interia.pl uniemożliwi odtwarzanie większości treści


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl